Kustlandspartiet

- Nu tar vi de första stegen!

Vi jobbar med sakfrågorna

Ett bra förslag är alltid ett bra förslag oavsett varifrån det kommer!

  • Vi är mittenorienterade och har en väldigt företagarvänlig inställning

  • Vårt fokus är pragmatiskt, sakfrågorna är det viktiga.

  • Det handlar om hur vi ska komma framåt för att utvecklas.

Varför behövs Kustlandspartiet?

Vi tycker att ett bra förslag är ett bra förslag och det ska inte spela någon roll varifrån förslaget kommer! Vi vill stå i mitten och agera utefter det som är bra för kommunen och regionen.

Vi behöver ett parti som inte är bundet av ideologi utan kan erkänna kommunens svagheter, kunna fokusera på kommunens styrkor för att utvecklas. Vi behöver ett parti som tar ett steg tillbaka och tittar på helheten och låter de anställda lösa sin uppgift.

En politiker måste vara medveten om att man inte kan allt och får inte vara rädd för att ta hjälp, även utanför sitt parti. Kommunens bästa måste gå före politisk ideologi och prestige. Det är viktigt att alla jobbar mot samma mål och har resurser för att kunna lösa sina arbetsuppgifter.

Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen, finns det etablerade bra lösningar i andra kommuner så ska man självklart ta rygg på dem.

Vi vill växla upp våra skattepengar och använda dom på ett bättre och tydligare sätt. Kommunen ska fokusera på vad man ska göra och våga välja bort sådant som inte ska göras. Hellre färre slutförda projekt än många bara påbörjade i långbänk.

Vi är positiva till allt det som vi anser gynnar kommunen och våra respektive orter och byars utveckling. Vårt mål är att göra Kommunen/regionen roligare att besöka, arbeta, studera och leva i.

Mathias Karlsson, Linda Alakangas och Kenny Svahn

Mathias Karlsson, Linda Alakangas och Kenny Svahn

Nyheter