Kustlandspartiet

- Nu tar vi de första stegen!

Mathias Karlsson

Mathias Karlsson

Varför engagerar jag mig politiskt?

För mig är det självklart att vi alla bidrar till samhället. Genom att vara aktiv i en förening eller genom att hjälpa till på andra sätt. Jag strävar efter att vi ska använda våra gemensamma medel klokt och effektivt. Det är mycket som är bra, men samtidigt så är det tydligt att mycket kan bli bättre.

Viktigaste frågorna för mig

För mig är attraktivitet viktigt. Dels för att få de som redan bor här att trivas och stanna kvar men även för att öka inflyttningen. Vilket främjar besöksnäringen och möjligheten för våra företag att anställa personal.

Vi behöve se möjligheter och visa att vi uppskattar eldsjälar och duktiga företagare.

Vi behöver minska sjuktalen för kommunalanställda och öka deras delaktighet och inflytande över deras arbetsdag.

Energi och miljöfrågor är även något som jag brinner för.

Vi har så mycket bra saker och möjligheter som jag vill förverkliga.

Uppdrag

 • Kommunstyrelsen och olika parlamentariska grupper.
 • Ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare.

Lite info om mig

 • Bor: Stångehamn, Oskarshamn. Ett av alla härliga ställen i kommunen.
 • Uppvuxen: I Oskarshamn, Björnhult
 • Familj: Fru och två barn
 • Utbildning: Trädgårdstekniker, Kommunikatör, naturguide, energi och miljö.
 • Gör: Driver ett eventföretag och jobbar med samhällskontakter på SKB. Har jobbat med kommunikation på SKB sedan 1999 och drivit eget företag sedan nionde klass.

Linda Alakangas

Linda Alakangas

Varför engagerar jag mig politiskt?

Jag har valt att engagera mig politiskt eftersom jag som inflyttad ser att Oskarshamns som kommun har stor potential som inte tas till vara. Men bor och lever hellre i de andra kustkommunerna som satsat på attraktivitet, trivsamma utemiljöer och boende för invånarna. Man pendlar helt enkelt hellre in till Oskarshamn, men jag vet att det går att gå från en industristad till en levande stad som t ex Luleå. Vi har hög skattesats men ändå lyckas man inte med den kommunala verksamheten, man behöver satsa på rätt saker och arbeta mer effektivt. Kustlandspartiet behövs för att få fart på kommunen - vi tänker nytt och utgår från invånarna!

Viktigaste frågorna för mig?

Forskning och utbildningsfrågor, starka grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet. Kultur och miljö, brett utbud av olika kulturarrangemang och upplevelser för alla åldrar. Närproducerad mat, god hälsa och trygghet. Attraktiv stadskärna och kommun, trivsamma utemiljöer och en levande stad för rörelse i stadens offentliga rum. Hållbar stadsutveckling och tillväxt.

Uppdrag

 • Ledamot i kommunfullmäktige
 • Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Lite info om mig

 • Bor: Oskarshamn
 • Uppvuxen: Luleå (även bott i Boden och Karlstad)
 • Familj: Sambo, barn och katt
 • Utbildning: Ingenjör i kemiteknik, doktorand i miljövetenskap
 • Gör: Ämnesexpert Hydrogeokemi; forskar, modellerar och utvecklar undersökningsmetoder i berg

Kenny Svahn

Kenny Svahn

Varför engagerar jag mig politiskt?

Jag har valt att engagera mig eftersom jag som inflyttad småföretagare och småbarnsförälder känner att kommunen inte tar våra vardagsbekymmer på tillräckligt stort allvar. Delar av vår kommunala verksamhet sköts väldigt ineffektivt med dålig personalvård och slöseri med skattepengar. Förskolan får inte de resurser de behöver. Små företag har svårt att rekrytera personal för att kommunen inte är tillräckligt attraktivt att flytta till. Ska vi kunna locka till oss inflyttare och kompetent arbetskraft måste det vara tryggt och roligt att bo och leva i Oskarshamn. Det behöver byggas bostäder, det behövs en bra förskola och skola. Det behövs en meningsfull fritid.

Viktigaste frågorna för mig?

Sjuktal hos kommunen som arbetsgivare, slöseri med skattepengar, förskola och småföretagande.

Uppdrag

 • Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden & Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
 • Ersättare i kommunfullmäktige.

Lite info om mig

 • Bor: Oskarshamn
 • Uppvuxen: Vetlanda
 • Familj: Gift och har två barn
 • Utbildning: Jägmästare
 • Gör: Egenföretagare

Tobias Eriksson

Kenny Svahn

Varför engagerar jag mig politiskt?

Bakgrunden till att jag engagerar mig lokalpolitiskt är dels att jag tycker det är intressant med möjlighet att påverka stora viktiga frågor och beslut i kommunen, dels och framför allt att jag anser att det går att driva kommunen så mycket bättre än vad som görs idag. Oskarshamn har många positiva sidor och fördelar jämfört med många andra kommuner men de utnyttjas inte alls som det är nu. Detta är något jag vill vara med och förändra, kommunen kan bli så mycket mer än vad vi ser idag med ständiga försämringar för våra invånare, detta är inte något som ska ske med de förutsättningar som faktiskt finns sett till arbetsmarknad, geografi m.m.

Viktigaste frågorna för mig?

Slöseriet med skattemedel och ineffektiviteten tillsammans med skola och kommunens attraktivitet såväl som för boende som för utomstående och därmed öka andelen som faktiskt vill bo här.

Uppdrag

 • Ersättare i kommunfullmäktige.

Lite info om mig

 • Bor: Oskarshamn
 • Uppvuxen: Alsjöholm/Nybro
 • Familj: Sambo och dotter
 • Utbildning: Ekonomi/juridik
 • Gör: Inköpsledare i infrastrukturprojekt

Magnus Jonneryd

Magnus Jonneryd

Varför engagerar jag mig politiskt?

Jag har valt att engagera mig då jag som förälder med egna ögon sett dom förhållanden som råder i skolan. Det är dåliga lokaler, för stora klasser och en alltför hög personalomsättning. Vi har även problem med att ge förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid. Det är en brist på ändamålsenliga lokaler. Det behövs fler idrottshallar och en ny ishockeyarena. Allt för att vi ska kunna få till bra träningstider för alla. Men även för att öppna upp för fler idrotter och aktiviteter.

Viktigaste frågorna för mig?

Förskola, skola och fritid. Att allt fungerar och skapar bra grundförutsättningar för alla i kommunen.

Uppdrag

 • Ersättare i Bildningsnämnden.

Lite info om mig

 • Bor: Oskarshamn
 • Uppvuxen: Lite runt om i Småland
 • Familj: Gift och har tre barn
 • Utbildning: Programmerare
 • Gör: Programmerare i ett litet företag